Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

COVID-19 Aşıları: Dünyada ve Afrika'da Güncel Durumu

24.02.2022

COVID-19 mRNA aşısının ilk dozu yaklaşık 1 sene önce uygulanmaya başlandı. Verilere göre dünya nüfusunun %61,4'ü bir doz COVID-19 aşısı oldu. Düşük gelirli ülkelerdeki insanların ise sadece %10'u bir doz COVID-19 aşısı olabildi. 

Afrika kıtasında nüfusa göre toplam aşılanma oranı yalnızca %16,8'dir. Çift doz aşılama oranı %11,57, sadece tek doz aşılama oranı %5,3'tür.

Ülkeler arası aşılanma oranları arasındaki fark küresel aşı eşitsizliğinin ne derece büyük boyutta olduğunu göstermektedir. Bu konuda gerekli önlemler alınıp herkes için aşıya eşit ulaşım hakkı sağlanmalıdır.

Kaynaklar: Oxford- Our World in Data, NY Times