Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Evrensel Sağlıkta Kapsayıcılık Günü

12.12.2021

Dünyadaki insanların yarısından fazlası ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alamamaktadır. 5 milyar insan güvenli, uygun fiyatlı cerrahi ve anestezi hizmetlerine erişememektedir. Düşük gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde, on kişiden dokuzu temel cerrahi hizmetlerden mahrumdur. Mortalite ve morbiditeyi önlemek için düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 143 milyon ek cerrahi operasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Evrensel Sağlıkta Kapsayıcılık Günü, tüm insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde, maddi sıkıntı yaşamadan erişebilmeleri anlamına gelmektedir. WHO herkes için sağlığı gerçeğe dönüştürmek amacıyla; nitelikli, insan merkezli hizmet sağlayan vasıflı sağlık çalışanlarının varlığını, politika düzenleyiciler tarafından evrensel sağlıkta kapsayacılık alanında yatırım yapmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kaynak:

Meara JG, Leather AJ, Hagander L, et al. Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development. Int J Obstet Anesth. 2016;25:75-78. doi:10.1016/j.ijoa.2015.09.006

UHC Day 2021- Universal Health Coverage Day. Available at: https://universalhealthcoverageday.org/