Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Filistin Gazze İslam Üniversitesi Öğrencileri Hastanemizde Seçmeli Stajlarını Tamamladı

04.08.2022

Filistin Gazze İslam Üniversitesi öğrencileri, hastanemizde seçmeli stajlarını tamamladılar. Öğrencilerin bir ay süreyle görev aldıkları Genel Cerrahi, Üroloji, Kardiyoloji ve Nöroşirurji kliniklerine ve ana bilim dalı başkanları Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Prof. Dr. Asıf Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Çalışkan ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çalış’a çok teşekkür ederiz.

Stajını tamamlayan öğrencilerden Omar R. S. AlNajjar stajla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: Türkiye’deki entegre sağlık sistemi ve birçok deneyimli doktorla tanıştığımız Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde, verilen sağlık hizmetlerine dair pek çok bilgi edindik ve deneyim sahibi olduk. Ayrıca hastaları değerlendirmek ve onlar için en uygun tedaviyi bulmak için yapılan sabah toplantıları ve multidisipliner toplantılarda bulunduk. İmkân ve tecrübe eksikliğinden dolayı Gazze'de yapılamayan çeşitli operasyonları izledik. Çok faydalı bir deneyimdi ve şimdi burada gördüklerimizden ilham alarak ülkemize dönmeye hazırlanıyoruz ki tıpta uzmanlık yolunda ilerlemeye devam edebilelim.