Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

MASAM Ekibi Hargesia’ya Gidiyor

18.01.2024

MASAM koordinatörlüğünde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Frantz Fanon Üniversitesi arasında yapılan işbirliği kapsamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Eğitim Programı tez ve mezuniyet sınavlarının yapılması; üniversitemiz ve Somaliland Hargeisa Üniversitesi arasında yapılan işbirliği kapsamında da Acil Tıp ve Genel Cerrahi asistanlarının pratik eğitimlerinin, ara değerlendirmelerinin ve ameliyatlarının yapılması, “Critical Care in Emergency Medicine Course” başlıklı kursun gerçekleştirilmesi planlanmıştır.


Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi için MASAM Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programı Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Alimoğlu ve Dr. Şurahbil Yağbasa, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı Koordinatörü Prof. Dr. Fahri Ovalı ve Doç. Dr. Hamdi Cihan Emeksiz, Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Programı Koordinatörü Prof. Dr. Behçet Al, Doç. Dr . Kurtuluş Açıksarı ve Dr. Öğr. Üyesi Görkem Alper Solakoğlu 19-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Hargesia’ya gidiyor.