Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

Merkezin amacı; Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, uygulama ve araştırmalar yapmak; bu çerçevede tıp, cerrahi ve diğer sağlık alanlarında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bu kıtada sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve ülkemizin tanıtımının yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, uygulama ve araştırmalar yapmak,

b) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi alanlarında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

c) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Afrika kıtasında sağlık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, sempozyum, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel geziler yapmak,

d) Merkezin faaliyet alanlarında yayınlar hazırlamak,

e) Afrika kıtasında sağlık alanında çalışmalar yapmak,

f) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak,

g) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi konularında araştırma yapmak isteyen öğrenciler, eğitimciler ve bilim adamlarının projelerini desteklemek,

ğ) Afrika kıtasında sağlık alanında hasta tedavilerini ve bakımlarını yapmak,

h) Afrika kıtasında sağlık eğitimi yapmak ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler yapmak,

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.